Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel wij uiterst zorgvuldig te werk gaan bij de sam-
enstelling van deze site, kunnen wij geen aansprakelijk-
heid aanvaarden voor de inhoud ervan. Aan de teksten
van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze
website de beslissing neemt om verplichtingen aan te
gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen
daarvan.
 
Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verant-
woordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we u er
expliciet op wijzen dat for i am niet aansprakelijk is
voor de (financile) schade die voortvloeit uit uw be-
slissingen.
 
Links naar andere sites
Indien een eigenaar van een site bezwaar maakt tegen
het feit dat via deze site een link is opgenomen naar
zijn site, zullen wij op verzoek de bewuste link te ver-
wijderen.
 
Copyright
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze
website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van for i am worden verveelvoudigd en/of open-
baar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze,
waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context scha-
de wordt aangedaan.
 
Algemeen
Komt u informatie op de site tegen die volgens u niet
juist is? Stuur ons dan een e-mail. We controleren de
melding en u krijgt zo snel mogelijk bericht.
 
for i am verwijdert met virus besmette e-mail onge-
lezen uit haar mailbox. Afzenders krijgen geen reactie
en geen waarschuwing dat een e-mail besmet is.


for i am stuurt geen reactie meer, omdat providers
ons anders als verstuurder van spam-mail zouden kun-
nen aanmerken. 


 
  Partners - Disclaimer - Algemene voorwaarden  
Do you need a lift?