Freelance ZZP

Freelance of ZZP’er
Een freelancer is hetzelfde als een ZZP’er, althans voor beiden
gelden dezelfde wetten en regels. Als rechtsvorm bestaat een freelancer niet, de meest gebruikte rechtsvorm is eenmanszaak,
dit geldt ook voor de ZZP’er. De term freelancer bestaat al veel
langer dan het ZZP’er zijn.


Over het algemeen wordt de term freelancer gebruikt voor mensen
in creatievere beroepen zoals journalist, tekstschrijver, fotograaf, vormgevers, marketingadviseurs etc.


Indien uw opdrachtgever vraagt om een VAR Verklaring om de zelfstandigheid aan te tonen dan dient deze aan te vragen bij de Belastingdienst.
In plaats van een VAR kunt u ook het modelcontract van ZZP Nederland gebruiken, hierin staat de zelfstandigheid duidelijk beschreven, ook naar de opdrachtgever toe.


Zorg er als Freelancer voor dat u meerdere opdrachtgevers bedient
en voldoet aan het urencriterium (1225 uur) en geen gezagsverhouding aangaat met uw opdrachtgever. Anders gaat men
uw bedrijf beschouwen als bijbaan en wordt u Resultaatgenieter.


Freelancer - Resultaatgenieter
Indien u geen ondernemer bent maar zelfstandig “werkzaamheden verricht die rendabel zijn” kan de Belastingdienst u beoordelen als zelfstandige of als resultaatgenieter. De verschillen zijn niet zo
groot, als resultaatgenieter gelden voor u ook de belastingregels.
Dat wil zeggen: kosten zijn aftrekbaar, over winst moet belasting worden betaald.
U heeft echter geen recht op Zelfstandigenaftrek en Investeringsaftrek. Daar staat tegenover dat u geen uitgebreide administratie hoeft bij te houden, maar wel de gegevens dient te bewaren.


Onder deze gegevens vallen bijvoorbeeld (kassa)bonnen,
facturen, kwitanties en rekeningoverzichten van uw bank of giro.
Ook een door u gemaakte berekening van de afschrijving van een bedrijfsmiddel behoort hiertoe. Feitelijk wordt een Resultaatgenieter gezien als een bijbaan zonder arbeidsrechtelijke regelingen zoals ontslagrecht.


Freelance en Opting-in regeling
Als u wordt aangemerkt als resutaatgenieter bestaat ook de mogelijkheid dat u gebruik gaat maken van de Opting-in regeling.
Dat houdt in dat u samen met uw opdrachtgever afspreekt dat er
voor u loonbelasting en premies etc. worden ingehouden.


Dit bespaart u een hoop administratieve handelingen en de opdrachtgever kan u onbelast bepaalde vergoedingen verstrekken zoals reiskosten, computer etc. U heeft echter geen recht op aftrek van kosten etc. Deze regeling is pas leuk als u normaal geen
kosten maakt en veelal voor één opdrachtgever werkt.


Indien u gebruik van de regeling wilt maken dient u dit per opdracht samen met uw opdrachtgever aan te vragen bij de Belastingdienst.

De opting-in-regeling geldt niet voor de werknemersverzekeringen.
U kunt door deze regeling dus geen aanspraak maken op uitkeringen uit werknemersverzekeringen. Ook is de werkgever niet verplicht de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet te vergoeden, zoals dat bij ‘gewone’ werknemers wel moet.


En u komt niet in aanmerking voor arbeidsrechtelijke regelingen,
zoals het ontslagrecht.

 
  Partners - Disclaimer - Algemene voorwaarden  
Do you need a lift?